» O nas

 » Komunikaty
 » NABÓR DO 
      KLASY 1
 » Poradnik
    dla rodziców
    pierwszoklasisty
 » Podręczniki
    na rok szkolny
    2014/2015
 » Plan lekcji
 » Sekretariat
 » Kadra
 » Tu jesteśmy
 » Świetlica szkolna
      - dokumenty
 » Aktualności
 » Galeria
 » "Trzymaj formę"
 » "Nie pal przy mnie ..."
 » Współpraca
     z Niemcami
 » Mały Samorząd
     Uczniowski
 » SKO
 » Chór
 » Biblioteka
 » Gazetki szkolne
 » Świetlica
 » Projekt
 "W drodze do sukcesu"
 » Archiwum
 » Zamówienia publiczne

  Publiczna Szkola Podstawowa nr 7 im. Mikolaja Kopernika DATA
18.09.2014


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
im. Mikołaja Kopernika
ul. Zielonogórska 5
65-256 Zielona Góra
tel. 68 454 9617
fax. 68 454 9617
adres e-mailowy szkoły
psp7sekretariat@o2.pl


 

  Strona główna/O nas...


  Witajcie!

Ten budynek ukryty wśród drzew, pełen kolorowych i słonecznych klas to właśnie nasza szkoła. Jesteśmy placówką z wieloletnią tradycją, ale otwartą na wyzwania jakie niesie dzisiejszy, współczesny świat.

Znajdziecie u nas pełną zrozumienia kadrę nauczycielską. Dbamy też o to, by wszyscy uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Troszczymy się, by dziecko powierzone naszej opiece czuło się w szkole bezpiecznie. Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju oddając do dyspozycji dobrze urządzone gabinety lekcyjne i nowoczesne pracownie.
 

Nasze starania przynoszą efekty, gdyż od lat osiągamy bardzo dobre wyniki dydaktyczne. Kładziemy nacisk na to, by nasi absolwenci stali się w przyszłości mądrymi, kulturalnym i tolerancyjnymi ludźmi. Wierzymy, że tak się stanie, ponieważ uczymy i wychowujemy ich w atmosferze życzliwości.

 

Strona główna | O nas | Aktualności | Komunikaty | Uroczystości | Kadra | Współpraca zagraniczna | Plan lekcji | Zajęcia pozalekcyjne | Kalendarium | Galeria | Świetlica | Biblioteka ...